Henkilötietojen käsittely

Skogstoppen Innovation AB käsittelee henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Täältä voit lukea lisää käsittelystämme ja sinun oikeuksistasi.

Skogstoppen Innovation AB:lle yksityisyys on tärkeä asia. Siksi pyrimme aina korkeaan tietosuojatasoon. Tässä tietosuojakäytännössä selitämme, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja. Kerromme myös sinun oikeuksistasi ja siitä, miten voit valvoa niiden noudattamista.

Mitä ovat henkilötiedot ja mitä on henkilötietojen käsittely?
Henkilötietojen käsitteen piiriin kuuluu kaikki, mikä voidaan suoraan tai välillisesti liittää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tähän kuuluvat nimen ja henkilötunnuksen lisäksi esimerkiksi kuvat ja sähköpostiosoitteet.

Henkilötietojen käsittelyä on kaikki se, mitä henkilötiedoille tapahtuu tietojärjestelmissä, oli sitten kyse mobiililaitteista tai tietokoneista. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi tietojen kerääminen, rekisteröiminen, jäsentäminen, tallentaminen, käsittely ja siirtäminen. Joissakin tapauksissa käsittelyyn voi sisältyä myös toimia, jotka tapahtuvat tietojärjestelmien ulkopuolella. Näin on silloin, kun on kyse rekistereistä.

Rekisterinpitäjä
Skogstoppen Innovation AB:ssa näiden tietojen käsittelystä vastaa Skogstoppen Innovation AB:n rekisterinpitäjä. Skogstoppen Innovation AB:n yritystunnus on 559251-9184.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja miksi?

Yleistä
Käsittelemme pääasiassa nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi ja työtehtävääsi. Joskus voidaan käsitellä myös muita tietoja, kuten yritystä ja asemaasi yrityksessä, mutta vain, jos olet itse julkistanut nämä tiedot.

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota pyytämiäsi palveluja ja tuotteita (esimerkiksi ostoksia verkkokaupassamme). Käsittelemme henkilötietojasi myös voidaksemme hallita ja hallinnoida suhdettamme sinuun ja soveltuvissa tilanteissa hallinnoidaksemme kanssasi tehtyä sopimusta. Saatamme myös tiedottaa sinulle tulevista tuotteistamme ja palveluistamme sekä muista asioista, joiden uskomme olevan niin sinun kuin meidän etujemme mukaisia.

Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi tiedottaaksemme sinulle tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

Skogstoppen Innovation AB käsittelee aina henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi silloin, kun se on tarpeen, jotta voimme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen tai vastata palvelupyyntöösi, tai kun meillä on muu lain mukainen ja oikeutettu intressi käsitellä henkilötietojasi, kuten intressi markkinoida palveluitamme.

Jos Skogstoppen Innovation AB käsittelee henkilötietojasi johonkin sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää suostumustasi, pyydämme suostumuksesi etukäteen. Joidenkin henkilötietojen antaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi siksi, että voimme tarjota tuotteen tai palvelun tai täyttää muun pyyntösi. Tämä ilmoitetaan tai se käy muutoin ilmi tietojen keräyksen yhteydessä.

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?
Henkilötietojasi kerätään esimerkiksi silloin, kun annat tietojasi, kun tilaat meiltä tuotteita tai otat meihin yhteyttä. Joskus keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta.

Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelijät
Joissakin tilanteissa meidän on tarpeen käyttää muita osapuolia työmme suorittamiseen. Käytämme esimerkiksi erilaisia tietotekniikkatoimittajia. Niitä pidetään meillä henkilötietojen käsittelijöinä.

Skogstoppen Innovation AB vastaa sopimusten allekirjoittamisesta kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa ja ohjeiden antamisesta siitä, miten ne voivat käsitellä henkilötietoja. Tarkistamme kaikki henkilötietojen käsittelijät varmistaaksemme, että ne voivat antaa riittävät takeet henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta ja luottamuksellisuudesta.

Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia omien käsittelytarkoitustemme kanssa.

Toimijat, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä

Jaamme henkilötietojasi myös tiettyjen muiden toimijoiden kanssa, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Kyse voi olla viranomaisista, kuten verovirastosta, tai muista sopimuspuolista. Joitakin tietoja annetaan myös tilastollisiin tarkoituksiin.

Kun henkilötietojasi jaetaan toimijalle, joka on itsenäinen rekisterinpitäjä, sovelletaan kyseisen organisaation tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen hallintaa.

Lisäksi saatamme palkata toimittajia ja kumppaneita suorittamaan tehtäviä Skogstoppen Innovation AB:n puolesta, esimerkiksi tarjoamaan IT-palveluja tai avustamaan markkinoinnissa, analysoinnissa tai tilastoinnissa. Näiden palvelujen suorittaminen saattaa edellyttää, että nämä vastaanottajat pääsevät käsiksi henkilötietoihisi.

Skogstoppen Innovation AB voi myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muille viranomaisille, jos kyseessä on rikoksen tutkinta tai jos laki tai viranomaispäätös velvoittaa meidät luovuttamaan kyseiset tiedot.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?
Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU:n/ETA:n alueella, mutta joskus tämä ei ole mahdollista.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Emme koskaan säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten. Olemme laatineet poistokäytännöt sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten. Säilytysaika riippuu käsittelyn syystä. Esimerkiksi joitakin kirjanpitotietoja on lainsäädännön perusteella säilytettävä vähintään seitsemän vuotta.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?Rekisteröitynä sinulla on voimassa olevan lainsäädännön mukaan useita oikeuksia. Oikeuksiesi hallintaa käsitellään jäljempänä kohdassa ”Hallitse oikeuksiasi”. Seuraavassa rekisteröidyn oikeudet.

Oikeus rekisteriotteeseen (oikeus saada pääty tietoihin)
Jos haluat tietää, mitä juuri sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, voit pyytää lupaa tutustua tietoihin. Tehtyäsi tällaisen pyynnön saatamme kysyä sinulta kysymyksiä varmistaaksemme, että pyyntösi käsitellään tehokkaasti. Ryhdymme myös toimenpiteisiin varmistaaksemme, että tietoja pyytää ja saa oikea henkilö.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos huomaat, että jokin asia tiedoissasi on väärin, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua. Voit myös täydentää mahdolliset puutteelliset henkilötiedot.

Joissakin tapauksissa voit tehdä korjaukset itse, jolloin ilmoitamme sinulle asiasta.

Oikeus tietojen poistamiseen
Voit pyytää, että poistamme sinusta käsittelemämme henkilötiedot jos esimerkiksi:

  • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on käsitelty.
  • Vastustat oikeutetun etumme perusteella tekemäämme etujen arviointia, jos syysi vastustamiseen on tärkeämpi kuin oikeutettu etumme.
  • Henkilötietoja käsitellään lainvastaisella tavalla.
  • Jos tiedot on alun perin kerätty suostumuksellasi ja haluat peruuttaa suostumuksesi.

Meillä voi kuitenkin olla oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi, jos lakisääteiset velvoitteet estävät meitä poistamasta tiettyjä henkilötietoja välittömästi. Saattaa myös olla, että käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos meitä estetään poistamasta henkilötietojasi, estämme henkilötietojen käytön muihin tarkoituksiin kuin siihen, jonka takia niitä ei voida poistaa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos vastustat käsittelemiemme henkilötietojen paikkansapitävyyttä, voit pyytää rajoitettua käsittelyä siksi ajaksi, jonka tarvitsemme henkilötietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseen.

Jos ja kun emme enää tarvitse henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin, käytäntönämme on yleensä poistaa tiedot. Jos tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, voit pyytää meiltä tietojen rajoitettua käsittelyä. Tämä tarkoittaa, että voit pyytää, ettemme tyhjennä ja poista tietojasi.

Jos olet vastustanut oikeutetun edun mukaista edunvertailua, jonka olemme suorittaneet tarkoituksen oikeudellisella perusteella, voit pyytää rajoitettua käsittelyä siksi ajaksi, että voimme tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme tärkeämpiä kuin sinun etusi saada tiedot poistetuksi.

Jos käsittelyä on rajoitettu jossakin edellä mainituista tilanteista, voimme käsitellä tietoja itse tallennuksen lisäksi vain oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen henkilön oikeuksien suojelemiseksi tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Oikeus vastustaa tietyntyyppistä käsittelyä
Sinulla on aina oikeus vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu edunvertailuun. Sinulla on myös aina oikeus välttyä suoramarkkinoinnilta.

Hallitse oikeuksiasi
Jos pyydät rekisteriotetta tai jos haluat vedota muihin oikeuksiisi, sen henkilön, jota ote koskee, on allekirjoitettava kirjallinen pyyntö. Vastaamme pyyntöihisi viivytyksettä, viimeistään 30 päivän kuluessa. Sähköposti info@ecotall.se. Sähköpostiviestit tulisi mahdollisuuksien mukaan lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, jonka olet rekisteröinyt Skogstoppen Innovation AB:hen.

Miten käsittelemme henkilötunnuksia?
Vältämme mahdollisuuksien mukaan henkilötunnusten käsittelyä. Joissakin tapauksissa se on kuitenkin perusteltua, etupäässä siksi, että tarvitsemme vahvaa tunnistamista.

Miten henkilötietojasi suojataan?
Teemme aktiivisesti työtä varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti. Tämä koskee sekä teknisiä että organisatorisia suojatoimia.

Valvontaviranomainen
Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka vastaa tietosuojalainsäädännön soveltamisen valvonnasta. Jos uskot, että toimimme virheellisesti, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, ks. imy.se eller tietosuoja.fi.

Ota meihin yhteyttä!
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja!

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja, tai jos sinulla on asiaa koskeva pyyntö, ota meihin yhteyttä osoitteessa: Sähköpostiosoite: info@ecotall.se

Saatamme tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöömme. Tietosuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla tällä verkkosivustolla.

Yrityksen tiedot

Skogstoppen Innovation AB
Box 152, 334 23 Anderstorp
yritystunnus: 559251-9184