Plantskydd mot betesskador från klövvilt

Ett effektivt skydd som försvinner av sig självt när det inte längre behövs, utan att lämna ett enda spår.

Smart på flera vis: för miljön, arbetsinsatsen och plånboken. 

Nyhet på marknaden. Svensk uppfinning. Svensk produktion. Miljösmart. Patentsökt.

Långvarigt skydd mot betesskador på tall och gran.

Klövvilt som rådjur och älg orsakar betesskador på tallplantor och granplantor, som påverkar virkeskvaliteten negativt. Bete på toppskotten skadar plantorna. Det blir sämre tillväxt och sämre virkeskvalitet. Lönsamheten blir sämre.

Unga plantans fiende

I främst södra och mellersta Sverige är det stor risk att älg eller rådjur ger sig på tallplantor och granplantor för att få föda. Under vintern är toppskotten enkla att nå. På våren och sommaren är de nybildade skotten lika lockade för älgen, som en mjukglass en sommardag för dig.

En betad planta ger ett skadat träd

Det kan se harmlöst ut när toppen blivit aväten. Men en skogsägare vet att det här är inte bra alls. Plantan är skadad för all framtid.

Dålig tillväxt = sämre lönsamhet

En aväten topp gör att plantan skjuter nya skott, oftast flera. Blir den unga tallen angipen flera gånger kommer den att få formen av en buske i stället för ett träd. En gran skjuter nytt toppskott, vilket ger sämre tillväxt och sämre virkeskvalitet.

Vi har den smarta lösningen. Den heter EcoTall.

Toppskotten behöver skyddas för att undvika skador från viltet. EcoTall är en produkt som ger ett effektivt och långvarigt skydd under många år på tallplantor och granplantor. I de tester som genomförts har inga förekomster av betning skett på de plantor som har skyddats med EcoTall.

EcoTall är ett mekaniskt viltskydd som ger skydd mot betning på tallplantor och granplantor. Detta tallskydd och granskydd ger bättre förutsättningar vid nyplanteringar i områden där betning från klövviltet är ett problem.

 

EcoTall kan appliceras på både tallplantor och granplantor. Vi vet att risken för betning generellt är större på tall än gran, därför pratar vi mer om tall än gran i vår kommunikation.

 EcoTall förändrar plantans utseende visuellt både i dess form och med den gula färgen. Detta gör att viltet låter talltopparna vara i fred. De blir lurade helt enkelt.  

EcoTall har full funktionalitet tills plantan växt sig tillräckligt hög för att vara onåbar eller ointressant för klövviltet.

 

EcoTall uppmärksammas i media

Det är stor nyfikenhet på EcoTall – med flertalet artiklar i fackpress, branschtidningar, morgontidningar och i Sveriges Radio. 

EcoTall följer med när plantan växer.

EcoTall följer med när tallplantan eller granplantan skjuter skott, tack vare dess sinnrika konstruktion. Det gör att topparna på plantorna alltid är skyddade mot viltskador från älg och rådjur. EcoTall har inte någon påverkan på skottbildning eller tillväxt, i de tester som hittills har genomförts.

Enkel applicering och den skyddar år efter år.

Andra typer av betesskydd bygger oftast på årlig besprutning med kemi. Med EcoTall får du ett skydd som varar i många år. EcoTall appliceras med ett enkelt verktyg och handgrepp, det tar bara några sekunder att få EcoTall på plats. 

Se också appliceringen i filmen ovan.

Öppna med verktyget

Stick in handverktyget mellan spröten, vrid 90° och för verktyget uppåt. Då ”öppnas” EcoTall.

Applicera

För ner EcoTall över plantans topp. Vrid tillbaka verktyget när EcoTall är ungefär halvvägs nere och dra ut.

Tryck till

Tryck ner EcoTall. Nu är det klart! Efter hand som plantan växer följer EcoTall med, utan att hämma eller påverka plantans tillväxt.

Viktigt att veta

Under den korta tid när tallen skjuter skottet och speciellt innan barren har börjat växa ut är EcoTall känslig för hårda vindar. När barren har växt ut är Ecotall vindtålig men klarar inte en hård storm i utsatt läge. Har det varit blåsigt under tiden som skotten skjuter rekommenderar vi en okulär besiktning i juli/augusti och återmontering av plantskyddet om så krävs. Granen är tåligare under tillväxtfasen.

Vår tanke med produktnamnet EcoTall är det det ska ha en dubbel betydelse. Inledningen eco är ju självklar med tanke på produktens material. Tall har vi gett två betydelser: tall för fura så klart, men på engelska betyder tall ”hög” – vilket den lilla plantan kan bli med ett effektivt, mekaniskt betesskydd: EcoTall, en produkt för både tall och gran.

Inte ett spår.
Det är nästan bara spån.

EcoTall är en ren naturprodukt. Den är så miljösmart att den helt försvinner så småningom.

På talltoppen eller grantoppen kommer den ha en livslängd på uppskattningsvis 5–10 år. Kommer den i kontakt med jordbakterier kommer den vara helt borta på något år.

Låt oss få presentera EcoTall.

Vi presenterar gärna EcoTall vid ett fysiskt eller digitalt möte. Den kan vara med dig som är en enskild skogsägare, skogsföreningar, företag eller ett gäng skogsägare verksamma inom samma område. Genom större gemensamma inköp kan ni tillsammans få ett ännu bättre pris. Hör av dig, så hör vi av oss!

1 + 15 =

”Jag hoppas verkligen att skogsägarna, och särskilt de med tall på sina marker, förstår och upptäcker fördelarna med EcoTall framför andra viltskydd. Mina jaktkamrater som är skogsägare är numera övertygade om att de kan odla tall framöver – med en EcoTall på varje talltopp.”

Fredrik Hjalmarsson

Uppfinnare av EcoTall

Full av frågor och funderingar? Vi ger dig svaren!

Kontaktinformation.

EcoTall är en patentsökt produkt och ett registrerat varumärke som ägs av företaget Skogstoppen Innovation AB. 

Företagsinformation

Skogstoppen Innovation AB
Org.nr: 559251-9184
Box 152
334 23 Anderstorp

Hör av dig!

4 + 8 =