Plantebeskyttelse mot beiteskader fra hjortevilt

En effektiv beskyttelse mot beiteskader på furu – som forsvinner av seg selv uten et spor når den har gjort jobben sin.

Smart på flere måter: for miljøet, arbeidsinnsatsen og lommeboken.

Nyhet på markedet. Svensk oppfinnelse. Svensk produksjon. Miljøvennlig. Patentsøkt.

Langvarig beskyttelse mot beiteskader på furu og gran.

Hjortevilt som rådyr og elg gjør ofte beiteskader på furu- og granplanter, noe som påvirker kvaliteten på virket negativt. Beiting på toppskuddene skader plantene. Det går ut over veksten og kvaliteten på virket. Og dermed blir lønnsomheten dårligere.

Ungtrærnes fiende

I sørlige og sentrale deler av Sverige er det stor fare for at rådyr og elg går løs på furu- og granplanter for å skaffe seg mat. Om vinteren er toppskuddene enkle å nå. På våren og sommeren er de nye skuddene like forlokkende for elgen som en softis er for oss på en varm sommerdag.

Beiting på planten skader treet

Det kan se harmløst ut når toppen er spist. Men en skogeier vet hvor uheldig det er. Planten er skadet for all fremtid.

Dårlig vekst = dårligere lønnsomhet

Når toppen blir spist av, setter planten nye skudd, oftest flere. Unge furuer som blir angrepet og beitet på flere ganger, vil derfor få form som en buske snarere enn et tre. Granen setter nye toppskudd, noe som går ut over veksten og kvaliteten på virket.

Vi har den smarte løsningen. Den heter EcoTall.

Toppskuddene på furuplanter (og granplanter) trenger beskyttelse for å hindre beiteskader fra viltet. EcoTall er et produkt som gir en effektiv og langvarig beskyttelse av furu- og granplanter i mange år. Under testing har det ikke blitt registrert noen forekomster av beiting på de plantene som har blitt beskyttet med EcoTall.

EcoTall er en mekanisk viltbeskyttelse som hindrer beiting på furu- og granplanter. Denne furu- og granbeskyttelsen gir bedre forutsetninger ved nyplanting i områder der beiting fra hjortevilt er et problem.

 

EcoTall kan påføres på både furuplanter og granplanter. Vi vet at risikoen for beiting generelt er større på furu enn gran, derfor snakker vi mer om furu enn gran i vår formidling.

EcoTall endrer plantens utseende visuelt – både når det gjelder formen og med den gule fargen. Det gjør at viltet lar furutoppene være i fred. De blir rett og slett lurt.  

EcoTall virker helt til planten har vokst seg høy nok til at hjorteviltet enten ikke når opp eller ikke er interessert i den lenger. Sammenlignet med produkter som Trico viltbeskyttelse, som må påføres flere ganger, gir EcoTall beskyttelse i en årrekke. 

EcoTall får oppmerksomhet i media

Det er mye nysgjerrighet rundt EcoTall – med en rekke artikler i fagpresse, bransjeblader, morgenaviser og i Sveriges Radio. 

EcoTall følger med planten når den vokser.

Takket være den smarte konstruksjonen følger EcoTall med furu- eller granplanten når den vokser og setter skudd. Det gjør at toppene på furu- eller granplantene alltid er beskyttet mot beiteskader fra elg og rådyr. I testene som er gjennomført til nå, har EcoTall på ingen måte påvirket veksten eller dannelsen av nye skudd.

Den er enkel å påføre, og den beskytter år etter år.

Andre typer beitebeskyttelse er som regel basert på årlig spraying med kjemikalier, ofte brukes for eksempel Trico viltbeskyttelse. Men med EcoTall får du en beskyttelse som varer i mange år. EcoTall påføres med et enkelt verktøy og et enkelt grep – det tar bare noen sekunder å få den på plass. EcoTall kan dessuten påføres uansett vær – skal du spraye plantene med f.eks. Trico viltbeskyttelse, er du avhengig av oppholdsvær.

Se også påføringen i filmen over.

Åpne med verktøyet

Stikk håndverktøyet inn mellom spilene, vrid 90°, og før verktøyet oppover. Da «åpnes» EcoTall.

Påføring

Før EcoTall ned over toppen av planten. Vri verktøyet tilbake når EcoTall er omtrent halvveis nede, og dra ut.

Press

Press EcoTall ned. Så er du ferdig! Etter hvert som planten vokser, følger EcoTall med, uten at plantens vekst hemmes eller påvirkes.

Viktig å vite

I den korte perioden da furuen setter skudd, og særlig før barnålene har begynt å komme, er EcoTall følsom for kraftig vind. Når barnålene er vokst ut, tåler EcoTall vind godt, men den tåler ikke kraftig storm på særlig utsatte steder. Hvis det har vært veldig forblåst i tiden planten setter skudd, anbefaler vi en visuell besiktelse i juli/august og remontering av plantebeskyttelsen om nødvendig. Granen er mer robust under vekstfasen.

Vår tanke med produktnavnet EcoTall er at det skulle gi en dobbel betydning. «Eco» sier seg litt selv med tanke på produktets materiale. «Tall» har to betydninger. For det første er «tall» det svenske ordet for «furu», og for det andre betyr det «høy» på engelsk – noe furua gjerne blir med en effektiv, mekanisk beitebeskyttelse. EcoTall er et produkt for både furu og gran.

Ikke et spor. Det er nesten bare spon.

EcoTall er et rent naturprodukt. Det er så miljøvennlig at det til slutt forsvinner helt.

På furu- eller grantoppen har den en levetid på anslagsvis 5–10 år. Kommer den i kontakt med jordbakterier, blir den nedbrutt og helt borte i løpet av noen år.

EcoTall er den smarte og effektive beitebeskyttelsen for planter av furu og gran.

La oss få presentere EcoTall.

Vi presenterer gjerne EcoTall på et fysisk eller digitalt møte. Det kan være for enkeltstående skogeiere, skogeierforeninger, bedrifter eller en gruppe skogeiere som har virksomhet innenfor samme område. Ved større felles innkjøp kan dere få enda bedre pris. Ta kontakt, så tar vi kontakt!

«Jeg håper virkelig skogeierne, og særlig de som driver med furu, forstår og oppdager fordelene med å bruke EcoTall kontra andre typer viltbeskyttelse. Jaktkameratene mine som er skogeiere, er nå blitt overbevist om at det er furu de skal plante fremover – med en EcoTall på hvert tre.»

Fredrik Hjalmarsson

Oppfinner av EcoTall

Har du spørsmål og funderinger? Vi gir deg svarene!

Kontaktopplysninger

EcoTall er et patentsøkt produkt og registrert varemerke som eies av foretaket Skogstoppen Innovation AB. 

Informasjon om bedriften

Skogstoppen Innovation AB
Box 152, 334 23 Anderstorp, Sverige

Organisasjonsnummer: 559251-9184

Ta kontakt!