EcoTall är ett effektivt skydd mot betesskador

Filmen om EcoTall.

Frågor om funktionalitet

Varför ska man använda EcoTall?

EcoTall förhindrar klövvilt att skada tall/gran, genom att skydda toppskotten mot betning.

Vad finns det för alternativa skydd för plantorna?

Det finns andra alternativ än EcoTall. Gör en jämförelse på olika aspekter: applicering/montering, arbetsinsats, material och miljöpåverkan.
* Kostnadsjämförelse har vi valt att göra på en 7-årsperiod, som är ungefär den tid det tar innan plantan har växt till sig och blir tillräckligt hög för att inte behöva skyddas. Angivna priser är exkl. moms.

EcoTall

Mycket enkel att applicera. Kan appliceras när som under året och i alla väderlekar

Kräver inga förkunskaper. ”Utbildning” i applicering sker på en minut.

För att underlätta applicering används ett enkelt handverktyg som medföljer leveransen. Annars behövs ingen utrustning, inga skyddskläder.

Efter applicering ger EcoTall skydd i 5–10 år, alltså tills dess att plantan växt till sig och inte längre behöver skyddas. 

Tillverkad i ett ekologiskt material som bryts ner utan att lämna några främmande restprodukter i naturen. Vid kontakt med mark/jordbakterier bryts EcoTall ner till koldioxid, vatten och biomassa. Precis som trä med tiden åtgår till kretsloppet.

Arbetsinsats: ett besök per planta vid applicering, sedan inget mer.

7-årskostnad*: ca 3:- + ett besök totalt över tiden.

Besprutning med viltskyddsmedel 

Besprutning är väderberoende både vid appliceringen och en period efteråt (vid exempelvis regn spolas medlet av).

Arbetet bör utföras av utbildad/kunnig person. 

Utrustning som behövs är spruta (ryggmodell) skyddskläder och ev. personligt skydd. Besprutning av plantor medför hälsorisker för den som arbetar med det. Se mer i Arbetsmiljöverkets material som du kan läsa här.  

Besprutning behöver återupprepas varje säsong.

Miljöpåverkan? 

Arbetsinsats: totalt 7 besök per planta (ett årligen).

 7-årskostnad*: cirka 3:50 (cirka 0:50/år) + 7 besök (1/år)

Metallprodukt

Kan appliceras året om i alla väderlekar. Ganska enkel att montera.

Kräver visst handlag för att monteras.

Skyddshandskar samt hållare alternativt väska rekommenderas enligt utbud i webbshop.

Ska enligt instruktion flyttas upp på toppskottet varje år för att ge effekt.

Osäkerhet om vad som sker om produkten inte flyttas med när plantan växer.

Tillverkad i lackerad plåt.  Miljöpåverkan om den lossnar och hamnar i naturen? Kan enligt producenten återanvändas.

Arbetsinsats: totalt 7 besök per planta (ett årligen).

7-årskostnad*: cirka 2:40 + 7 besök (1/år) 

Inhängning

Inhängning kan ske under större delen av året. Eventuellt behöver viss markberedning och röjning göras i terrängen. 

Kräver omfattande arbetsinsats och eventuellt arbetsmaskiner.

Ger effektivt och långvarigt/permanent  skydd. Beroende på terrängförhållande är det ej lämpligt på alla platser.

Ger begränsning av djurens rörelsemönster och människans tillgång till det inhängnade skogsområdet.

Miljöpåverkan?

Stor kostnad.

Hållbarhet/livslängd på EcoTall?

Sittande på träd är dess uppskattade hållbarhet 5–10 år. På marken, då den kommer i kontakt med jordbakterier då påskyndas sönderdelning och nedbrytning. EcoTall är tillverkad av naturlig råvara med förnyelsebart ursprung. Läs mer om EcoTall:s miljöegenskaper längre ned på sidan.

Frågor om applicering och odlingspåverkan

På vilka plantor funkar EcoTall?

EcoTall är framtagen för anvädning på tall, men kan också användas på gran. Den största skillnaden är att tallens barr ”låser” spröten på EcoTall, vilket gör att den sitter säkrare. Vi har hittills endast gjort tester på gran i begränsad omfattning. Se bilder.

När ska man applicera EcoTall?

Egentligen när som, men undvik att göra det när plantan skjuter skott, vanligen i juni månad. Väderlek eller temperatur spelar ingen roll.

Sitter EcoTall kvar när plantan skjuter skott?

Ja, EcoTall växter med när plantan skjuter skott på våren/försommaren. Vid extrema vindförhållanden kan EcoTall blåsa av om inte barren har utvecklats tillräckligt på skottet. Tester har skett i naturlig miljö och vi tar inte sett att EcoTall har lossnat vid bildning av nya skott.

Kan man använda EcoTall vid nyplantering?

Alla våra tester är genomförda på redan planterade plantor i olika storlek. Tills vidare är vår rekommendation att EcoTall kan appliceras från det att plantan är ungefär knähög, alltså runt 35-40 cm.

Hämmas tillväxten när man använder EcoTall?

Nej. Vi har cirka 3000 EcoTall på olika områden och har inte sett någon skillnad på tillväxten mellan de plantor som har eller inte har EcoTall. Däremot förekommer betning på de oskyddade plantorna i referensområdet.

Kan EcoTall blåsa av? Är EcoTall stormtestad?

Tester på både tall och gran har utförts i naturlig miljö med bra resultat. I de fall plantskyddet har blåst av har det varit på tallplantor under veckorna med kombinationen nya veka skott och hård vind. När barren kommer blir tåligheten mot vind bättre för att till höstperioden bli mer tålig mot vind. EcoTall på granplantor är markant tåligare mot blåst under tillväxtperioden då skotten är kortare och kraftigare. Har det varit blåsigt under tiden som skotten skjuter rekommenderar vi en okulär besiktning i juli/augusti och återmontering av plantskyddet om så krävs. När barren har växt ut är Ecotall vindtålig men klarar inte en hård storm i utsatt läge. Ecotall fungerar ej mot tjäder.

Inte ett spår.
Det är nästan bara spån.

EcoTall är en ren naturprodukt. Den är så miljösmart att den helt försvinner så småningom.

På talltoppen eller grantoppen kommer den ha en livslängd på uppskattningsvis 5–10 år. Kommer den i kontakt med jordbakterier kommer den vara helt borta på något år.

Frågor om material och miljö

Vad är det för material i EcoTall?

EcoTall tillverkas av naturliga material. Det är en unika specialblandning utvecklad av oss tillsammans med materialleverantörer. Huvudingrediensen är sågspån med tillsats av bland annat stärkelse. All råvara kommer från förnyelsebara källor. Materialet är en bioplast, alltså ett material med plastegenskaper men tillverkade av biologiskt material. Innehåll ingen fossil råvara som traditionell plast – vid nedbrytning lämnas bara naturliga ämnen: koldioxid, vatten och biomassa.

Är produkten giftig?

Nej, den är tillverkad av naturliga ämnen och är helt ofarlig för både människor och djur.

Ni säger att den bryts ner och försvinner, är det så?

Ja, materialet i EcoTall är biologiskt nedbrytbart. Det är en sammansättning av bland annat sågspån, mjölksyra och bärnstenssyra. Så längre EcoTall sitter på plantan är dess hållbarhet/livslängd uppskattningsvis 5-10 år innan materialet börjar försvagas och vittra sönder efter påverkan av naturens element: sol, vind och nederbörd. Vid kontakt med mark/jordbakterier bryts EcoTall ner till koldioxid, vatten och biomassa. Precis som trä med tiden återgår till kretsloppet.

Råvara från skogen, som med tiden åter blir till jord i skogen.

”Jag hoppas verkligen att skogsägarna, och särskilt de med tall på sina marker, förstår och upptäcker fördelarna med EcoTall framför andra viltskydd. Mina jaktkamrater som är skogsägare är numera övertygade om att de kan odla tall framöver – med en EcoTall på varje talltopp.”

Fredrik Hjalmarsson

Uppfinnare av EcoTall

Nyhet på marknaden. Svensk uppfinning. Svensk produktion. Miljösmart. Patentsökt.

Kontaktinformation

EcoTall är en patentsökt produkt och ett registrerat varumärke som ägs av företaget Skogstoppen Innovation AB. 

Kontaktuppgifter

Skogstoppen Innovation AB,
Box 152, 334 23 Anderstorp, Sverige

Organisationsnummer: 559251-9184

Hör av dig!