EcoTall.
Hur och varför?

Patentsökt och mönsterskyddad.

Goda idéer ska man vara rädd om. Därför har EcoTall skyddats både i sin utformning, utförande, funktionalitet och namn. Alltså: patentsökt, mönsterskyddad och registrerat som varumärke.

Hur föddes idén till EcoTall? 

 

Fredrik Hjalmarsson arbetar till vardags med verktygsteknik på en plastindustri. En stor hobby är jakt och en oktoberlördag är han på älgjakt och det är fikapaus i jaktlaget. Några som är skogsägare pratar med varandra:

– Vad ska du plantera nu när du tagit ner alla de fina tallarna. Bli det tall igen?
– Nej för fan, det blir bara mat till viltet det blir gran så klart.
– Ok, men du kan viltbehandla dem?
– Tror du jag tänker gå där och spruta minst en gång per år?

Efter att ha lyssnat på samtalet här ovan fick Fredrik idén till EcoTall. Han skred till verket direkt. Fredrik berättar: ”Första proverna tillverkades redan dagen efter i vit acetalplast och jag såg rätt så snart att detta inte skulle funka. Men det var bara att jobba vidare. Jag har säkert framtagit uppåt 20 olika modeller innan det såg lovande ut. Då togs ett provverktyg fram.”

Produktutveckling och framtagning av nya produkter tar tid och kostar pengar. Fredrik kontaktade ALMI och de såg en potential i produkten och gav ett utvecklingsbidrag på 25.000 kronor. Därefter gjordes en granskning av ett konsultföretag inom immateriella rättigheter, som kom fram till att detta var patentbart. Fredrik fortsätter: ”Jag behövde ett godkännande från min arbetsgivare för patentansökan, i och med att jag gjort en del av arbetet där. Det var klartecken med detsamma, men efter bara tio minuter kom en av ägarna tillbaka och säger: Vi vill också vara med!”

 

Men en ny partner öppnades nya möjligheter: fler kontakter med skogsföretag, nyckelpersoner inom skogsnäring och branschföreträdare, säljare anställs och kommunikationsbyrå kopplades på. Fredrik fortsätter sin berättelse: ”Tack vare en partner och de extra resurserna runt omkring har EcoTall nu nått ut på marknaden. En väldigt stor fördel annars hade vi inte varit där vi är idag: Dessutom har Jan-Erik Johansson ha varit till väldigt stor hjälp i detta.”

”Jag hoppas verkligen att skogsägarna, och särskilt de med tall på sina marker, förstår och upptäcker fördelarna med EcoTall framför andra viltskydd. Mina jaktkamrater som är skogsägare är numera övertygade om att de kan odla tall framöver – med en EcoTall på varje talltopp.” avslutar Fredrik Hjalmarsson som kan titulera sig uppfinnare.

EcoTall och Skogstoppen Innovation AB

Produkten och produktvarumärket heter EcoTall. Företaget som utvecklar, tillverkar och säljer EcoTall heter Skogstoppen Innovation AB. Ägare till Skogstoppen Innovation AB är Fredrik Hjalmarsson och företaget Lundahl & Hall AB.

Flera av bolagets ägare är själva skogsägare och naturintresserade jägare.

EcoTall. Det miljösmarta viltskyddet som fungerar i 5–10 år och sedan försvinner.

Kontaktinformation

EcoTall är en patentsökt produkt och ett registrerat varumärke som ägs av företaget Skogstoppen Innovation AB. 

Kontaktuppgifter

Skogstoppen Innovation AB,
Box 152, 334 23 Anderstorp, Sverige

Organisationsnummer: 559251-9184

Hör av dig!