EcoTall er en effektiv beskyttelse mot beiteskader

Filmen om EcoTall.

Spørsmål om funksjon

Hvorfor skal man bruke EcoTall?

EcoTall hindrer hjortevilt i å skade furu/gran ved at den beskytter toppskuddene mot beiting.

Hvilke alternative beskyttelser finnes det?

Det finnes andre alternativer enn EcoTall. Her får du en sammenligning av ulike aspekter: påføring/montering, arbeidsinnsats, materialer og miljøpåvirkning.
* Kostnadssammenligningen er gjort for en periode på 7 år, som er ca. den tiden det tar for planten å vokse seg høy nok til at den ikke lenger trenger beskyttelse. De oppgitte prisene er ekskl. MVA..

EcoTall

Meget enkel å påføre. Kan påføres når som helst i løpet av året og i all slags vær.

Krever ingen forkunnskaper. Du er «opplært» i påføringen på minuttet.

For å forenkle påføringen har vi laget et enkelt håndverktøy som følger med i leveransen. For øvrig kreves det ikke noe utstyr eller verneklær.

Etter påføring gir EcoTall beskyttelse i 5–10 år, altså til planten har vokst seg stor nok til at den ikke lenger trenger å bli beskyttet.

Produsert i et økologisk materiale som brytes ned uten å etterlate seg fremmede restprodukter i naturen. Idet den kommer i kontakt med bakken/jordbakterier, brytes EcoTall ned til karbondioksid, vann og biomasse. Akkurat på samme måte som at trærne går tilbake i kretsløpet.

Arbetsinsats: ett besök per planta vid applicering, sedan inget mer.

Arbeidsinnsats: ett besøk innom hver plante ved påføring, og det er det.

7-årskostnad*: ca 3,- + ett besøk totalt.

Spraying med viltbeskyttelsesmiddel

Spraying er væravhengig både under påføring og i en periode etterpå (blir det regn, skylles middelet av).

Arbeidet bør utføres av opplært/kyndig person. 

Nødvendig utstyr er ryggsprøyte, verneklær og ev. personlig verneutstyr. Spraying av planter innebærer en helserisiko for arbeideren. Du kan lese mer i materialene til det svenske Arbetsmiljöverket (OBS – svensk lenke).

Spraying må gjentas hver sesong.

Miljøpåvirkning?

Arbeidsinnsats: totalt 7 besøk per plante (ett i året).

7-årskostnad*: cirka 3,50 (cirka 0,50 per år) + 7 besøk (1 per år).

Metallprodukt

Kan påføres året rundt i all slags vær. Ganske enkelt å påføre.

Krever imidlertid et visst håndlag.

Beskyttelseshansker og holder eller veske anbefales ifølge nettbutikken.

Må ifølge instruksjonene flyttes opp på toppskuddet hvert år for å gi effekt.

Det er usikker hva som skjer hvis produktet ikke flyttes med i takt med at planten vokser.

Fremstilt i lakkert blikk. Miljøpåvirkning dersom den løsner og havner i naturen? Kan ifølge produsenten gjenbrukes.

Arbeidsinnsats: totalt 7 besøk per plante (ett i året).

7-årskostnad*: cirka 2,40 + 7 besøk (1 per år). 

Innhegning

Innhegning er mulig i store deler av året. Det krever imidlertid et visst forarbeid i og rydding av terrenget. 

Innebærer omfattende arbeidsinnsats og eventuelt maskiner.

Gir effektivt og langvarig/permanent beskyttelse. Avhengig av terrengforholdene og ikke egnet på alle steder.

Begrenser dyrenes bevegelsesområde og menneskers tilgang til det innhegnede skogsområdet.

Miljøpåvirkning?

Stor kostnad.

EcoTalls holdbarhet/levetid?

På treet er EcoTalls anslåtte holdbarhet 5–10 år. Etter denne tiden faller produktet ned på bakken, hvor det kommer i kontakt med jordbakterier som fremskynder nedbrytingen. EcoTall er laget av naturlige, fornybare råvarer. Les mer om EcoTalls miljøegenskaper lenger ned på siden.

Spørsmål om påføring og vekstpåvirkning

På hvilke planter fungerer EcoTall?

EcoTall er utviklet for bruk på furu, men kan også brukes på gran. Den største forskjellen er at furuenes barnåler «låser» spilene på EcoTall, slik at den sitter bedre. Vi har hittil bare i begrenset omfang testet på gran. Se bilder.

Når skal EcoTall påføres?

Egentlig når som helst, men unngå å gjøre det når planten setter skudd, som regel i juni måned. Vær eller temperatur spiller ingen rolle.

Blir EcoTall sittende når planten setter skudd?

Ja, EcoTall vokser med planten når den setter skudd på våren/forsommeren. Ved ekstreme vindforhold kan EcoTall blåse av om ikke barnålene er tilstrekkelig utviklet på skuddet. Testingen er utført i naturlige miljøer, og vi har ikke sett at EcoTall har løsnet under danning av nye skudd.

Kan EcoTall brukes ved nyplanting?

Alle våre tester er gjennomført på allerede plantede planter av ulike størrelser. Inntil videre anbefaler vi at EcoTall påføres fra planten er ca. knehøy, altså rundt 35–40 cm.

Hemmes veksten ved bruk av EcoTall?

Nei. Vi har cirka 3 000 EcoTall på ulike områder og har ikke sett noen forskjell på veksten mellom de plantene som har og ikke har EcoTall. Derimot forekommer det beiting på de ubeskyttede plantene i referanseområdet.

Kan EcoTall blåse av? Er EcoTall stormtestet?

Tester på både furu og gran er utført i naturlige miljøer med godt resultat. I de tilfellene plantebeskyttelsen har blåst av, har det vært fra furuplanter i uker med en kombinasjon av nye, svake skudd og kraftig vind. Når barnålene kommer, blir motstandsdyktigheten mot vind bedre, og når høsten kommer, er den enda bedre rustet mot vinden. På granplanter tåler EcoTall vinden betydelig bedre i vekstperioden, ettersom granskuddene er kortere og kraftigere. Hvis det har vært veldig forblåst i tiden planten setter skudd, anbefaler vi en visuell besiktelse i juli/august og remontering av plantebeskyttelsen om nødvendig. Når barnålene er vokst ut, tåler EcoTall vind godt, men den tåler ikke kraftig storm på særlig utsatte steder. EcoTall fungerer ikke mot storfugl.

Ikke et spor.
Det er nesten bare spon.

EcoTall er et rent naturprodukt. Det er så miljøvennlig at det til slutt forsvinner helt.

På furu- eller grantoppen har den en levetid på anslagsvis 5–10 år. Kommer den i kontakt med jordbakterier, blir den nedbrutt og helt borte i løpet av noen år.

Spørsmål om materialer og miljø

Hva slags materiale består EcoTall av?

EcoTall er laget av naturlige materialer. Det er en unik spesialblanding utviklet av oss sammen med materialleverandører. Hovedingrediensen er sagmugg, som er tilsatt blant annet stivelse. Alle råvarene kommer fra fornybare kilder. Materialet er en type bioplast, altså et materiale med plastegenskaper, men laget av biologiske råstoffer. Det inneholder ingen fossile råvarer som tradisjonell plast gjør – ved nedbrytingen etterlates bare naturlige stoffer: karbondioksid, vann og biomasse.

Er produktet giftig?

Nei, det er laget av naturlige stoffer og er helt ufarlig for både mennesker og dyr.

Dere påstår at EcoTall brytes ned og forsvinner, stemmer det?

Ja, materialet i EcoTall er biologisk nedbrytbart. Det er laget av en blanding av blant annet sagmugg, melkesyre og ravsyre. Så lenge EcoTall sitter på planten, er holdbarheten/levetiden rundt 5–10 år før materialet begynner å bli svakere og gå i opplysning som følge av påvirkning fra naturens elementer: sol, vind og nedbør. Idet den kommer i kontakt med bakken/jordbakterier, brytes EcoTall ned til karbondioksid, vann og biomasse. Akkurat på samme måte som at trærne går tilbake i kretsløpet.

Råvarene kommer fra skogen – og vil med tiden igjen bli til jord i skogen.

«Jeg håper virkelig skogeierne, og særlig de som driver med furu, forstår og oppdager fordelene med å bruke EcoTall kontra andre typer viltbeskyttelse. Jaktkameratene mine som er skogeiere, er nå blitt overbevist om at det er furu de skal plante fremover – med en EcoTall på hvert tre.»

Fredrik Hjalmarsson

Oppfinner av EcoTall

Nyhet på markedet. Svensk oppfinnelse. Svensk produksjon. Miljøvennlig. Patentsøkt.

Kontaktopplysninger

EcoTall er et patentsøkt produkt og registrert varemerke som eies av foretaket Skogstoppen Innovation AB. 

Informasjon om bedriften

Skogstoppen Innovation AB
Box 152, 334 23 Anderstorp, Sverige

Organisasjonsnummer: 559251-9184

Ta kontakt!