Villkor för köp, beställning och leverans m.m.

 

Fraktkostnader
Provkit levereras alltid fraktfritt (avser leveransadress inom Sverige, för leveransadress utanför Sverige, kontakta oss).
Fraktfritt vid ordervärde överstigande 5.000:- + moms (6.250:- inkl. moms) (avser leveransadress inom Sverige, för leveransadress utanför Sverige, kontakta oss).

På övriga beställningar enhetsfrakt 195:-+ moms (243:75 inkl. moms) (avser leveransadress inom Sverige, för leveransadress utanför Sverige, kontakta oss).

Vid tecknande av ramavtal framgår fraktkostnader av detta.

Försäljningsvillkor
Dessa allmänna villkor för köp och leverans är tillämpliga på alla köpeavtal som du ingår med Skogstoppen Innovation AB (nedan Skogstoppen). Genom att beställa eller handla direkt av oss accepterar du dessa allmänna villkor.

Företagsinformation
Postadress:
Skogstoppen Innovation AB, org.nr: 559251-9184
Box 152, 334 23 Anderstorp

Hantering av personuppgifter
Skogstoppen är ansvarigt för och behandlar dina personuppgifter i samband med beställning. Vill du veta mer om vad som gäller och hur vi hanterar dina uppgifter, kan du läs mer i avsnittet “BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)” nedan. Du är även välkommen att kontakta oss via mejl till info@ecotall.se.

När du handlar på vår hemsida
När du genomfört ett köp på vår hemsida och godkänt våra köpevillkor, träffas ett avtal mellan dig och Skogstoppen.

Vi skickar en bekräftelse/ordererkännande till din angivna mailadress som visar vad du beställt. Orderbekräftelsen innebär att vi godkänt köpet och att ett bindande avtal om köp har upprättats. I orderbekräftelsen anges preliminär leveranstid för din beställning.

En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet.

Dina rättigheter som privatperson
För att du skall känna dig trygg som kund vill vi informera om att bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och EU-direktivet (EU) 2016/679 samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas på samtliga köp hos oss på Skogstoppen. Vid en eventuell tvist mellan Skogstoppen och dig som konsument, följs Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Priser
Samtliga priser anges i svenska kronor anges alltid både exklusive och inklusive mervärdesskatt. Eventuell fraktkostnad tillkommer enl. tabell nedan.

Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i pris- och produktinformation samt övriga informationsfel. Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra information och priser på samtliga varor i vårt sortiment och att i efterhand korrigera felaktig prissättning utan föregående avisering.

Vi reserverar oss också för prisjusteringar, prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår hemsida eller i annat material. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eller annullera felaktiga beställningar.

Betalning privatperson
För privatperson tillämpas alltid förskottsbetalning, om annat ej överenskommits. Faktura skickas via mail med betaltid 14 dagar. Så snart din betalning är registrerad skickas varorna. Har inte betalning inkommit inom betaltiden, anulleras ordern.

Betalning företag
Företagskunder betalar mot faktura. Faktura skickas via mail med betaltid 30 dagar. I undantagsfall förbehåller sig Skogstoppen rätten att, utan angivande av skäl, begära förskottsbetalning vid köp.
Om ditt köp kräver förskottsbetalning kommer kontakt att tas med dig snarast efter att du lagt din beställning.

Kreditprövning
Vid beställningar överstigande 10.000 kr görs en sedvanlig kreditprövning. Kreditprövning kan också komma att göras om du gör återkommande beställningar och totalsumman för obetalda fakturor når 10.000 kr totalt.

Ångerrätt
Som privatkund har du alltid rätt ångra ditt köp inom 14 dagar från leveranstillfället. Önskar du nyttja öppet köp, behöver du skicka varan i retur till vårt lager,

Beställningar till företag omfattas inte av ångerrätt.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varan lämnas tillbaka i oförändrat nyskick samt i oskadad originalförpackning. Varan får ej ha använts eller monterats. Du har emellertid rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Vid nyttjat öppet köp återbetalar vi samma belopp som du som kund betalat för produkten. Frakt återbetalas ej. Återbetalning av ordersumman sker utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det att Skogstoppen mottagit och godkänt returen. Vid retur står köpare för returfrakten.

Om du önskar avbryta ett redan genomfört köp är det viktigt att du kontaktar oss snarast. Vi kommer då att undersöka möjligheterna att avbryta köpet i den mån det är möjligt.

Leveranstider
Leveranstiden kan skilja mellan olika säsonger och leveranssätt. I samband med semesterperioder, som exempelvis sommar och jul, så kan leveranstider vara längre. Normal leveranstid är att leverans skickas från oss inom 5 arbetsdagar. Leveranstid framgår av bekräftelse som skickas efter din beställning.

Tredjepartsansvar
Vi ansvarar ej för kostnader eller skador orsakade av tredje part. Detta inkluderar kostnader i samband med förseningar och andra förhållanden som innefattar tredje part.

Frakt och leverans
Leverans sker med DHL. Vi skickar ett mail när varorna lämnar vårt lager.

Outlöst paket och mottagande av leverans
Du som kund ansvarar för att det finns en mottagare som kan kvittera leveransen vid det överenskomna leveranstillfället. Om du ej finns på plats för att ta emot leveransen förbehåller vi oss rätten att debitera dig för de kostnader som uppstår. Detta gäller exempelvis om du som kund inte hämtat ut din försändelse från utlämningsstället trots påminnelser, eller inte har varit tillgänglig för att ta emot leveransen eller kunnat nås på angivet telefonnummer, lämnat felaktiga uppgifter av namn, adress eller kontaktuppgifter, eller om du vägrat ta emot leveransen.

Vid outlöst paket som kommer i retur till oss kommer du att debiteras en avgift på 250 kronor inkl moms.

Transportskada
Vi ansvarar för skador som uppkommit vid transporten eller leveransen till dig som kund. När du tar emot din leverans är det ditt ansvar att direkt undersöka det yttre emballaget innan du signerar leveranssedeln. Om emballaget är skadat eller det finns andra avvikelser ska du kräva att detta noteras på transportörens handdator/eller transportdokument innan påskrift, samt dokumentera skadorna med bild/video. Det är viktigt att du räknar alla dina paket och kontrollerar att du fått rätt antal innan du skriver på.

Reklamationer privatkunder
I enlighet med konsumentköplagen (1990:932) har en privatkund reklamationsrätt av fabrikationsfel inom 3 år från det att du mottagit varan. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, Skogstoppen ansvarar således inte för fel på varan som uppstått till följd av exempelvis väderlek eller andra yttre förhållanden. Reklamation av ett synligt fel skall göras direkt då du upptäcker felet eller inom skälig tid.

Reklamationer företagskunder
Företagskunder ska reklamera fel omgående, dock senast inom sex (6) dagar från det att felet skäligen borde ha upptäckts. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, Skogstoppen ansvarar således inte för fel på varan som uppstått till följd av exempelvis väderlek eller andra yttre förhållanden.

Generellt gällande reklamation
Kontakta på order@ecotall.se om du önskar göra en reklamation. För att underlätta handläggningen och påskynda ärendet, ber vi dig att skicka: ditt namn samt kontaktuppgifter, kvitto/ordernummer, bilder på felet samt en kort beskrivning.

Särskilt om ansvar och kostnad vid returer
Vänligen observera att vid samtliga returer, så som nyttjande av ångerrätt eller liknande, bär du som returnerande kund ansvar för produkterna fram till dess att vi mottagit produkterna. Det innebär således att du som kund ansvarar för eventuella skador som uppstår, exempelvis under returtransporter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)
Skogstoppen värnar om kundens integritet och strävar efter en hög skyddsnivå i samband med insamling och användning av personuppgifter. Vi följer alltid gällande lagstiftning såsom Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.

Kunden är införstådd med och accepterar att personuppgifter behandlas enligt den vid var tid gällande integritetspolicy som anges på hemsidan ecotall.se, se vidare följande länk: www.ecotall.se/integritetspolicy.

I samband med att du beställer från oss medför det att du som kund kan få utskick med marknadsföring innehållande relevanta erbjudanden från oss. Som kund kan du enkelt, genom länken i e-posten, avstå från fortsatt marknadsföring.

Force Majeure
Vi frånsäger oss ansvar för händelser utanför vår kontroll som kan anses vara Force Majeure. Detta innefattar bland annat naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer, transportörer eller andra.

Om Force Majeure råder i mer än två månader och Skogstoppen förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller Skogstoppen rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

Företagsinformation

Skogstoppen Innovation AB
Box 152, 334 23 Anderstorp
Org.nr: 559251-9184